Presseinformasjon

Program for FNs sikkerhetsråd i november

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i november er klart. Denne måneden blir det blant annet debatter om konfliktforebygging, forebyggende diplomati og håndvåpen.

Det legges også opp til mandatfornyelser for EUs stabiliseringsstyrke i Bosnia-Hercegovina, FNs fredsbevarende operasjoner i Abyei og Den sentralafrikanske republikk og for FNs sanksjonsregime for Somalia.

Det er Mexico som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i november. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet.

Program

2. november  

Orientering fra presidenten i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

3. november 

Debatt om situasjonen i Bosnia-Hercegovina og vedtak av mandatfornyelse for EUs stabiliseringsstyrke (Eufor Althea). Lukket møte om Den sentralafrikanske republikk med troppebidragsytende land. 

5. november  

Valg av ny dommer til Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

8. november  

Konsultasjoner om Syria (kjemiske våpen) og møte om Myanmar.

9. november   

Åpen debatt om konfliktforebygging, med særlig fokus på politisk og sosial ekskludering og ulikhet.

10. november 

Orientering om politibidragene i FNs fredsoperasjoner.

11. november 

Konsultasjoner om Jemen.

12. november 

Vedtak av mandatfornyelse for FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa), fornyelse av deler av FNs sanksjonsregime for Somalia og fornyelse av mandatet for FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske republikk (Minusca). Orientering og konsultasjoner om Sahel (G5-styrken).

15. november 

Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk og humanitært).

16. november 

Åpen debatt om forebyggende diplomati, særlig rollen og innsatsen til FNs hovedorganer.

17. november 

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom) og om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama).

22. november 

Åpen debatt om håndvåpen.

23. november  

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Irak (Unami). Orientering av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om Libya.

24. november 

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

29. november 

Konsultasjoner om Libanon (Unifil) og sanksjonsregimet for Nord-Korea (1718-komiteen). 

30. november 

Orientering og konsultasjoner om den israelsk-palestinske konflikten.

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter
New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642 9910.
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59