Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 10

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 6. - onsdag 7. mars
Utanriksminister Eriksen Søreide er i Argentina i samband med kongeparets offisielle gjesting. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Buenos Aires, Argentina.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. mars
Utanriksminister Eriksen Søreide møter Pierre Krähenbühl, leiar i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten (UNRWA). Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Tysdag 6. – onsdag 7. mars
Utviklingsminister Astrup er i Nepal, for møte med den nye regjeringa og feltbesøk til norskstøtta utviklingsprosjekt. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Kathmandu, Nepal.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801.

Fredag 9. mars
Kl. 10.00: Utviklingsminister Astrup møter leiaren for Forskingsrådet, John-Arne Røttingen. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.15: Utviklingsminister Astrup møter Fredskorpset. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 5. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Halvorsen møter Anne Christine Kroepelien, Oslo Freedom Forums nye representant i Oslo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 6. mars
Kl. 09.30: Statssekretær Halvorsen møter Serhiy Leschenko, ukrainsk parlamentarikar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.15: Statssekretær Halvorsen møter latviske parlamentarikarar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Halvorsen møter Norsk Pen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. mars
Statssekretær Halvorsen reiser til Polen for bilaterale konsultasjonar. Stad: Warszawa, Polen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. mars
Kl. 09.45: Statssekretær Halvorsen held eit innlegg på møte med norske programpartnarar under EØS-midla. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 5. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Hagen deltek på konferansen «Et mer sammenkoblet Asia – nye muligheter i Europa?» i regi av UD/Nupi. Stad: Nupi, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter Rederiforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Hagen er vert for ein lunsj i samband med markering av Asem-dagen (Asia-Europe Meeting). Stad: Grand hotell, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 7. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Hagen møter Bernt G. Apeland, generalsekretær i Raudekrossen i Noreg. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Tysdag 6. mars
Statssekretær Frølich Holte deltek på North Atlantic Seafood Forum. Stad: Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 9. mars
Kl. 12.15: Statssekretær Frølich Holte møter Fredskorpset saman med utviklingsministeren. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen