Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 11

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 11, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 12. mars
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: Hurdalssjøen hotell

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. – fredag 16. mars
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på FNs kvinnekommisjon (CSW) sin årskonferanse 2018. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 12. – onsdag 14. mars
Utviklingsminister Astrup deltek på regjeringas budsjettkonferanse. Stad: Hurdalssjøen hotell

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. mars
Kl. 11.15: Utviklingsminister Astrup møter Bækkelagets Sportsklubb / Norway Cup om bærekraftsmåla. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utviklingsminister Astrup møter Verdas naturfond (WWF). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utviklingsminister Astrup møter Gordon Brown, FNs spesialutsending for global utdanning. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. mars
Kl. 12.15: Utviklingsminister Astrup møter Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utviklingsminister Astrup møter Nina Jensen frå Aker. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Tysdag 13. – onsdag 14. mars
Statssekretær Halvorsen deltek på nordisk og nordisk-baltisk statssekretærmøte i Stockholm (N5 og NB8). Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Stockholm

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. mars
Statssekretær Halvorsen deltek på møte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten (UNRWA). Stad: Roma

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 12. - fredag 16. mars
Statssekretær Hagen vitjar Bangladesh og Myanmar. Eit viktig tema for reisa er den humanitære krisa for rohingyane. Hagen vil mellom anna møte representantar for styresmaktene i dei to landa. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Dhaka og Yangon

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 12. – onsdag 14. mars
Statssekretær Frølich Holte deltek på FNs kvinnekommisjon (CSW) sin årskonferanse. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. mars
Statssekretær Frølich Holte deltek på årskonferansen til Christian Michelsens Institutt (CMI). Stad: Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Frølich Holte deltek ved lanseringa av rapporten «Pathways for Peace» og møter leiarar frå FNs utviklingsprogram (UNDP). Stad: Prio, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen