Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 12

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 19. mars
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide møter i Stortingets europautval. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Panos Moumtzis, regional humanitær koordinator for Syria-krisa og leiar for Ocha (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) i Syria, Kristele Younes. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. mars
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på vårmøte i Giverlandsgruppa for Palestina (AHLC). Utanriksministeren vil også møte Europaparlamentet sin utanrikskomité. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769

Torsdag 22. mars
Kl. 07.30: Utanriksminister Eriksen Søreide er vert for ein frukost i samband med lanseringa av globalt nettverk av kvinnelege fredsmeklarar. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på lanseringa av globalt nettverk av kvinnelege fredsmeklarar. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 19. – tysdag 20. mars
Utviklingsminister Astrup besøkjer Ghana og vil mellom anna opne Norfunds kontor. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Accra, Ghana

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Onsdag 21. mars
Utviklingsminister Astrup er i Berlin for utviklingspolitiske samtalar med tyske styresmakter. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Berlin, Tyskland

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835

Fredag 23. mars
Kl. 13.00: Utviklingsminister Astrup møter sivilsamfunnsorganisasjonar om finansieringa av utvikling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utviklingsminister Astrup møter Knut Østby, koordinator for FNs humanitære innsats i samband med rohingya-krisa i Myanmar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utviklingsminister Astrup møter Nettverk for religion og utvikling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 19. – tysdag 20. mars
Statssekretær Halvorsen deltek på ei samling for statssekretærar i Brussel. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 19. – tysdag 20. mars
Statssekretær Hagen deltek på eit uformelt ministermøte i WTO. Stad: New Delhi, India

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. – fredag 23. mars
Statssekretær Hagen er i Sør-Afrika for politiske konsultasjonar. Stad: Johannesburg, Sør-Afrika

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Jens Frølich Holte

Måndag 19. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Frølich Holte møter Osmund Ueland frå Farm for the Future. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Frølich Holte møter Initiativ for etisk handel. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Statssekretær Frølich Holte deltek på opninga av «UN Theme Week - Still Human» i regi av FN-studentane. Stad: Nobels fredssenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. mars
Kl. 11.30: Statssekretær Frølich Holte møter partiet Democratic Movement of Mozambique. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. – fredag 23. mars
Statssekretær Frølich Holte deltek på det årlege styremøtet i Den interamerikanske utviklingsbanken. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Mendoza, Argentina

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen