Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2020.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Tysdag 20. oktober
Kl. 08.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på eit digitalt møte med Stortingets europautval (SEU). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit videomøte med Ole Erik Almlid, administrerande direktør i Næringslivets hovudorganisasjon (NHO).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek digitalt på ein høgnivåkonferanse om Sahel.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. oktober
Kl. 12.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit digitalt møte med sivilsamfunnsorganisasjonar. Tema er Kviterussland. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit videomøte med utanriksministeren i Vietnam.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. oktober
Kl. 11.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek i debatten om stortingsmeldinga om eksportkontroll og svarar på to interpellasjonar. Stad: Stortinget, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 23. oktober
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide har eit digitalt møte med presidentskapet i Eftas tilsynsorgan (Esa).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ei markering av FN-dagen og FNs 75-årsdag. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held innleiing på ei samling for Europarørsla. Stad: Prinsens gt. 2, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 19. oktober
Kl. 14.30: Utviklingsminister Ulstein har eit digitalt møte med bistandsorganisasjonane Caritas og Raudekrossen. Tema er Colombia.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.00: Utviklingsminister Ulstein har videomøte med Mari Pangestu, Verdsbankens daglege leiar for utviklingspolitikk og partnarskap. Tema er klima og hav.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 19.30: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit møte i Nordstrands Rotaryklubb. Tema er næringssamarbeid i utviklingspolitikken.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Tysdag 20. oktober
Kl. 08.45: Utviklingsminister Ulstein møter Norfunds styreleiar Olaug Svarva og  administrerande direktør, Tellef Thorleifsson.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 10.30: Utviklingsminister Ulstein har videomøte med bistandsorganisasjonen Caritas. Tema er mattryggleik og moderne slaveri i lys av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 14.00: Utviklingsminister Ulstein har eit videomøte med Mercy Ships Norge. Tema er covid-19-situasjonen i Afrika.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.30: Utviklingsminister Ulstein har eit videomøte med Aki Nishio, visepresident i Verdsbankens avdeling for utviklingsfinansiering.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Onsdag 21. oktober
Kl. 10.30: Utviklingsminister Ulstein deltek på ein fagkonferanse i regi av pinserørsla. Tema er kyrkja si rolle som bistandsaktør. Stad: Filadelfiakirka, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, 92 60 51 63

Kl. 12.15: Utviklingsminister Ulstein møter Jan Olav Baarøy, direktør i Norec. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 22. oktober
Kl. 12.45: Utviklingsminister Ulstein møter Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 23. oktober
Kl. 14.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på eit digitalt styremøte i Global Center for Adaptation (GCA).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Kl. 19.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på arrangementet "Oljefyrt utvikling eller grønnvasket bistand?" i regi av Kåkånomics og Norad. Tema er energiomstilling og klimapolitikk. Stad: Stavanger

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83 

Statssekretær Marianne Hagen

Onsdag 21. oktober
Kl. 11.30: Statssekretær Hagen har eit digitalt møte med Noregs idrettsforbund.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. oktober
Kl. 14.00: Statssekretær Hagen deltek på ein digital gjevarkonferanse om Rohingya-situasjonen.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marte Ziolkowski 

Onsdag 21. oktober
Kl. 18.00: Statssekretær Ziolkowski held innlegg på eit digitalt seminar med Europeisk Ungdom. Tema er «Europas grøne giv».

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 23. oktober
Kl. 14.30: Statssekretær Ziolkowski held innleiing på eit digitalt sidearrangement om fredsbygging under Verdsbankens årsmøte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen 

Tysdag 20. oktober
Kl. 14.40: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på eit ekstraordinært møte i Global Education Meeting (GEM). Siktemålet med møtet er å rette merksemda mot utdanningskrisa som følgje av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 21. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på det årlege møtet med FNs miljøprogram (Unep ) og dei nordiske landa. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 22. oktober
Kl. 13.25: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt i høgnivådelen av Global Education Meeting (GEM). Siktemålet med møtet er å rette merksemda mot utdanningskrisa som følgje av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.00: Statssekretær Jakobsen deltek digitalt på eit seminar om vasskraft i samband med årsmøtet i Verdsbanken.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag  23. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Jakobsen deltek i ei høyring i det finske parlamentet i samband med handsaminga av ei melding om finsk utviklingspolitikk.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83