Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2019.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 21. oktober
Kl. 12.00: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte i Stortingets europautval (SEU). Stad: Stortinget, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Per Bardal Wiggen, mobil: 915 58 486 

Tysdag 22. oktober
Kl. 09.30: Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte med ulike land i forkant av Our Ocean-konferansen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

Kl. 17.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held velkomsthelsing på ei mottaking for frivillige organisasjonar i samband med Our Ocean-konferansen. Stad: Astrup Fearnley-museet, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

Onsdag 23. – torsdag 24. oktober
Utanriksminister Eriksen Søreide er vertskap for Our Ocean-konferansen. Sjå eigen presseinformasjon og nettsida til konferansen. Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

Torsdag 24. oktober
Kl. 09.00: Utanriksminister Eriksen Søreide held europapolitisk utgreiing. Stad: Stortinget, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Per Bardal Wiggen, mobil: 915 58 486 

Fredag 25. oktober
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på 75-årsmarkeringa for frigjeringa av Aust-Finnmark. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Thon Hotel, Kirkenes

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ingrid Kvammen Ekker, mobil: 990 24 984

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 21. oktober
Kl. 10.00: Utviklingsminister Ulstein møter avdelingsdirektør Tellef Thorleifsson og styreleiar Olaug Svarva frå Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 11.30: Utviklingsminister Ulstein lanserer ei styrking av Noreg sin innsats for personar med nedsett funksjonsevne. Fleire organisasjonar vil presentere utdrag frå dei nye satsingane. Stad: Norad, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utviklingsminister  Ulstein møter ECPAT som er eit internasjonalt nettverk av frivillige organisasjonar som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 22. oktober
Kl. 09.00: Utviklingsminister Ulstein og Norad er vertskap for seminaret “Ocean management: opportunities, challenges and experiences”. Seminaret handlar om små øystatar og vert arrangert i samband med Our Ocean-konferansen. Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på statsministerens middag i samband med Our Ocean-konferansen. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 23. oktober
Kl. 08.00: Utviklingsminister Ulstein held opningsinnlegg på ungdomskonferansen til Our Ocean 2019. Ungdomskonferansen vert arrangert av Universitetet i Tromsø og Sustainable Ocean Alliance (SOA). Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Kl. 09.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på møte med høgnivådeltakarane på Our Ocean-konferansen. Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 24. oktober
Kl. 09.30: Utviklingsminister Ulstein deltek på møte med høgnivådeltakarane på Our Ocean-konferansen. Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 25. oktober
Kl. 11.00: Utviklingsminister Ulstein besøkjer ein ungdomsskule i samband med Operasjon Dagsverk (OD). Stad: TBC

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 26. oktober
Kl. 10.00: Utviklingsminister Ulstein deltek på Nasjonal bønnefrukost. Dette er ein arena for tru og samfunnsliv med deltakarar frå politikk, næringsliv og sivilt samfunn. Stad: Centralkirken, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 21. – tysdag 22. oktober
Statssekretær Halvorsen reiser til Washington D.C. for møte med amerikanske styresmakter. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Washington D.C., USA 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Marianne Hagen 

Onsdag 23. oktober
Statssekretær Hagen er til stades på Our Ocean-konferansen. Sjå nettsida til konferansen for meir informasjon. Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Mari Bangstad, mobil: 414 40 871 

Torsdag 24. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Hagen møter statssekretær Shahriar Alam frå utanriksdepartementet i Bangladesh. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 25. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Hagen held eit innlegg om menneskerettar og forholda for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på det årlege møtet til Det europeiske folkeparti (EPP). Stad: Oslo Rådhus

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Jens Frølich Holte 

Måndag 21. oktober
Kl. 13.30: Statssekretær Frølich Holte deltek i ein debatt i regi av podkasten «Du verden!». Tema er FNs tryggingsråd. Stad: Kulturhuset, Oslo 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Tysdag 22. oktober
Kl. 13.30: Statssekretær Frølich Holte held innlegg på eit seminar om «Small Island Development States» (Sids). Stad: Clarion Hotel The Hub, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Frølich Holte held innlegg på havkonferansen «Ocean’s People Conference». Sjå nettsida til konferansen for meir informasjon. Stad: Miljøhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 24. oktober
Kl. 08.00: Statssekretær Frølich Holte deltek på møte med presidentskapet i Eftas tilsynsorgan (Esa). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Frølich Holte deltek på eit arrangement i samband med FN-dagen. Sjå nettsida til Litteraturhuset for meir informasjon. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Fredag 25. - laurdag 26. oktober
Statssekretær Frølich Holte er i Baku for å delta på møte i Organisasjonen av alliansefrie nasjonar (Non-Aligned Movement, NAM). Stad: Baku, Aserbajdsjan

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen

Måndag 21. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Jakobsen held innleiing på eit seminar om klimatilpassing og tryggingspolitiske utfordringar for Noreg. Stad: Røde Kors konferansesenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Jakobsen møter Grid Arendal. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 23. oktober
Statssekretær Jakobsen reiser til Svalbard. Stad: Svalbard

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 25. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Jakobsen held ei innleiing på eit seminar om bistandsprogrammet mot marin forsøpling. Stad: Felix konferansesenter, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen