Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ingen endring i melkekvotene for 2014 og nytt starttidspunkt for kvoteåret for ku

Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbruks- og matdepartementet har i dag gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av en avveing mellom risiko for overproduksjon og mulighet for tilstrekkelig produksjon, fastsetter Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 for kvoteåret 2014. Videreføringen av denne økte produksjonsmuligheten fra foregående kvoteår skal gjelde for alle melke­produsenter, også for foretak med kvote over produksjonstak.

I møte mellom partene 31. januar 2014 gjorde Tine som markedsregulator rede for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for innveid melkemengde og melkebehov i 2014. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling og tilrådde at forholdstallet for disponibel kvote for kumelk settes til 1,05 i 2014. Departementet la likevel til grunn at de fremlagte prognosene ikke tilsa en økning i forholdstallet.

Starttidspunktet for kvoteåret for kumelk flyttes fra 1. mars til 1. januar Landbruks- og matdepartementet har, etter et høringsmøte med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Q-Meierienes produsentlag og Tine SA i dag, bestemt at starttidspunktet for kvoteåret for kumelk flyttes fra 1. mars til 1. januar og løper til 31. desember. Departementet har videre bestemt at i overgangsåret 2014 gis nytt kvoteår virkning allerede fra 1. januar 2014. Det vil bli innført overgangsordninger i 2014 som beskrevet i referatet fra høringsmøtet.

Til toppen