Ingen returnert til Afghanistan i strid med UDIs anbefaling

– Flere aviser skrev i helgen at norske myndigheter har sendt ut barnefamilier. Utlendingsnemnda (UNE) har gått gjennom sakene omtalt i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten på mandag. UNE opplyser til oss at det ikke har blitt uttransportert noen barnefamilier i strid med Utlendingsdirektoratets (UDI) anbefaling til instruks, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Lørdag 13. desember skrev Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten at norske myndigheter sendte ut barnefamilier med mannlig forsørger til internflukt i Afghanistan i tråd med tidligere praksis, uavhengig av om de hadde nettverk/ressurser på returstedet. Det stemmer ikke.

FNs høykommissær for flyktninger kom med sine nyeste anbefalinger om retur til Afghanistan i 2013. Siden den gang har Utlendingsnemnda (UNE) avgjort få saker til barnefamilier fra Afghanistan hvor det er snakk om internflukt, og hvor det er lagt til grunn at de ikke har nettverk på returstedet. Internflukt vil si at asylsøkerne henvises til et oppholdssted i Afghanistan som vurderes som trygt, men som ikke er deres hjemsted. Det er dermed ennå ikke etablert noen fast praksis i UNE knyttet til dette.

I forkant av tvangsreturer til Afghanistan får UNE oversendt en liste fra Politiets utlendingsenhet (PU) over hvem de planlegger å returnere. UNE går gjennom listen og merker seg blant annet alle barnefamilier som skal returneres til internflukt. De sjekker vedtakene til alle disse.

- Det har ikke blitt uttransportert noen barnefamilier til internflukt i Afghanistan i strid med UDIs anbefaling til forslag til instruks fra departementet, sier statssekretæren.

Sikkerhetssituasjonen på hjemstedet til barnefamilier kan ha blitt endret etter UNEs vedtak. For eksempel er det noen områder i Afghanistan som det nå anses forsvarlig å returnere til, som det ikke var forsvarlig å returnerer til tidligere. Det kan dermed være beslutninger fra UNE hvor de henvises til hjemstedet nå, mens de tidligere ble henvist til internflukt.

Til toppen