Norsk initiativ om reduserte klimagassutslipp i utviklingsland

Norge, i samarbeid med FNs miljøprogram (Unep), annonserte på FNs klimatoppmøte i New York denne uken intensjonen om å lansere et nytt initiativ kalt “The 1 Giga Ton Coalition”. Denne gigatonnkoalisjonen vil hjelpe utviklingslandene med å måle og rapportere reduserte klimagassutslipp fra satsing på fornybare energikilder og energieffektivisering.

- Ved å bli med i gigatonnkoalisjonen vil utslippsreduksjonene fra energisektoren i utviklingslandene bli mer synlige, og evnen til å rapportere oppnådde resultater til FNs klimakonvensjon vil bli bedre, sier statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet.
 
Ifølge Unep er det nødvendig å redusere de globale klimagassutslippene med 8 – 12 gigatonn CO2 per år, i tillegg til de utslippskuttene som landene allerede har lovet hvis vi skal greie å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Globalt er det mulig å unngå 3 – 4,5 gigatonn CO2 pr. år ved å utnytte fullt ut potensialet som ligger i fornybare energikilder og energieffektivisering. Gigatonnkoalisjonen vil bidra til å redusere gapet mellom utslippsreduksjoner som er nødvendige og de utslippsreduksjoner som til nå er lovet. Sammen med det internasjonale energi- og klimainitiativet Energy+ vil gigatonnalliansen føre til økt innsats for å fremme fornybare energilder og energieffektivisering og dermed enda større utslippsreduksjoner.
 
Gigatonnkoalisjonen er et frivillig internasjonalt rammeverk. Deltakelse i koalisjonen er åpen for utviklingsland, industriland, internasjonale organisasjoner, næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjoner. Unep vil ha ansvar for å samle inn data og rapportere årlig. For å unngå dobbeltarbeid vil Unep samarbeide med andre initiativer og organisasjoner som allerede måler og rapporterer reduserte klimagassutslipp i energisektoren i utviklingsland.
 
Norge vil sammen med Unep og andre partnere formelt lansere gigatonnkoalisjonen på klimaforhandlingsmøtet (COP 20) i Lima i desember.

Til toppen