Inn på tunet gir mer jordbruksdrift

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å få økt kunnskap om Inn på tunet-bruk, hvilke aktiviteter de holder på med og hvilke utfordringer de møter. Inntrykket er at oppstart av Inn på tunet tjenester ikke skjer på bekostning av den agronomiske aktiviteten på gårdene, men heller styrker jordbruksdrifta, og at denne blir en integrert del av Inn på tunet-tjenestene.

I januar/februar 2015 ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-aktiviteter. Aktivitetene er definert som «tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk», og skal gi mestring, utvikling og trivsel for ulike målgrupper. Av 489 utsendte invitasjoner, kom det inn 187 svar.

Hovedinntrykk og resultater

Undersøkelsen viser stor variasjon i tilbudet av aktiviteter. De vanligste er tilrettelagt undervisning for barne- og ungdomsskoleelever i form av avlastnings-, ferie- og fritidstilbud, og dagtilbud for personer med psykiske lidelser.

Ønsket om å utnytte gårdens ressurser oppgis som den viktigste motivasjonen for å starte opp med Inn på tunet. Samfunnsbehovet for tjenestene og ønsket om å utnytte egen kompetanse, er også viktige motivasjonsfaktorer.

Inntrykket er at oppstart av Inn på tunet tjenester ikke skjer på bekostning av den agronomiske aktiviteten på gårdene, men heller styrker jordbruksdrifta, og at denne blir en integrert del av Inn på tunet-tjenestene.

Prosjektet er finansiert gjennom forvaltningsstøtten fra LMD.

Forsidebilde på NOTAT 2015–7 Inn på tunet - Resultater fra en spørreundersøkelse
Forsidebilde på NOTAT 2015–7 Inn på tunet - Resultater fra en spørreundersøkelse Foto: STOCK.XCHNG
Til toppen