Inn på tunet på BBC

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

British Broadcasting Corporation (BBC) har vært og filmet Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Filmen ble vist på BBC den 10.12.13.

British Broadcasting Corporation (BBC) har vært og filmet på Inn på tunet tilbudet på Skjerven gård i Oslo. Filmen ble vist på BBC den 10.12.13.

- Dette er flott Norgesreklame for Inn på tunet som konsept, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Fra min tid som helsebyråd i Oslo kjenner jeg godt til tilbudet på Skjerven gård, og det er jo utrolig spennende  at dette nå får internasjonal oppmerksomhet og blir omtalt som pioneerarbeid, sier Listhaug.

Inn på tunet har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Det er stor mangel på dagaktivitetstilbud for demente.  En økende andel yngre demente og demente  med god fysisk helse, gjør det svært aktuelt  å tenke nytt  på området.  - Jeg synes BBC-reportasjen får fram de spesielle kvalitetene ved Inn på tunet.  Landlige omgivelser, allsidige arbeidsoppgaver og opplevelser, kontakt med dyr og sosialt fellesskap i trygge  og stimulerende  omgivelser, sier Sylvi Listhaug.

Inn på tunet omtales i BBC innslaget som pionerarbeid innenfor aktivitetstilbud til demente. -Jeg skal stå på for at kommunene skal skal få informasjon om alle de gode eksemplene vi nå har på dette området. Jeg forventer en positiv smitteeffekt etter hvert som dette prøves ut flere steder, sier landbruks- og matministeren.

Det er  i dag 55 godkjente Inn på tunet-gårder med tilbud til demente/eldreomsorg.

Grønn omsorg i storby
I september 2009 startet Skjerven gård et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i Oslo. Tilbudet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon i Oslo, og er det første i sitt slag i Oslo.

Her kan personer med begynnende demens tilbringe tre dager i uka sammen med gårdbrukerekteparet Tori og Jon Ivar Bakke. Med mange dyr på gården og naturen rett utenfor døren, ligger forholdene til rette for en aktiv og stimulerende hverdag. Selv om det ikke mange minuttene å kjøre til Oslo sentrum, er omgivelsene landlige og fredelige, med Nordmarka på den ene siden og vakre Maridalsvannet på den andre.

 Inn på tunet Demens og Alderspsykiatri
Skjerven gård. (Foto: Bente Wallander/Demens og Alderspsykiatri)