Innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi

Regjeringen planlegger å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015. Næringsminister Mæland, fiskeriminister Aspaker og landbruks- matminister Listhaug inviterer til innspillskonferanse i Oslo 18. juni.

Innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi. Foto: Christian Skauge
Innspillskonferanse for nasjonal bioøkonomistrategi. Foto: Christian Skauge

Regjeringen skal etter planen legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi i 2015. Strategien vil identifisere overordnede prioriteringer for en nasjonal innsats på området og formulere tilhørende mål og tiltak i et langsiktig perspektiv. Strategiprosessen ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Departementene ønsker god dialog med relevante aktører og inviterer til en innspillskonferanse 18. juni. Næringsminister Monica Mæland, fiskeriminister Aspaker og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder åpningsinnlegg på konferansen.

Tid: Torsdag 18. juni kl 0900-1600
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Formålet med konferansen er å skape oppmerksomhet og debatt om bioøkonomien og få innspill til strategiarbeidet. Det vil gis presentasjoner fra inviterte innledere. I tillegg vil det være muligheter for å melde inn korte innlegg fra salen (maks 3 minutter). Det vil bli satt av tid avslutningsvis under hver av konferansens hovedtema til slike innlegg. Konferansen vil ha følgende hovedtema:

  • Et konkurransedyktig grønt næringsliv,
  • Mer fornybar karbon til energi, materialer og kjemikalier,
  • Trygg og sunn mat med mindre miljø- og klimabelastning, og
  • En helhetlig kompetanseplattform for en kunnskapsbasert bioøkonomi.

Innovasjon Norge er praktisk arrangør av konferansen. Påmelding til konferansen gjøres via Innovasjon Norges hjemmesider. Påmeldingsfrist er tirsdag 16. juni. Frist for å melde inn innlegg fra salen er fredag 12. juni.

Skriftlige innspill til arbeidet kan sendes Nærings- og fiskeridepartementet ved thomas.malla@nfd.dep.no innen 15. august. Disse innspillene vil være offentlige og vil bli lagt ut på departementets hjemmesider.

Til toppen