Invitasjon:

Innspillsmøte til arbeid med stortingsmelding om marint vern

I 2021 skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om marint vern. I den forbindelse inviterer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til et digitalt innspillsmøte.

Det åpnes for korte forberedte innlegg på opptil tre minutter. Ønsker du å delta og ha taletid ber vi om at dette meldes inn på forhånd.

Tid: Tirsdag 8. desember fra kl. 13:00 til 14:30
Hvor: Digital plattform (detaljer kommer)
Påmelding: Send navn, organisasjon, e-post, og tlf til kld-arrangementer@kld.dep.no innen 27. november.

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med "Innspill til stortingsmelding om marint vern".

Vi gjør oppmerksom på at innspill til departementet er å anse som offentlige dokumenter. Alle innspill vil bli offentliggjort.

Frist for skriftlige innspill: 11. desember 2020