Innspillsmøte om kunst- og kulturlivets bidrag til integrering og inkludering

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer kunst- og kulturlivet til innspillsmøte om inkludering og integrering.

Formålet med konferansen er å legge til rette for at man kan dele erfaringer, meninger og innspill om kunst- og kulturlivets rolle i integreringsarbeidet. 

100 deltakere fra mer enn 50 institusjoner og organisasjoner fra hele landet vil være til stede. 

Tid: Mandag 21. november kl. 11.00

Sted: Oslo Museum avdeling Interkulturelt Museum (IKM), Tøyenbekken 5

 Pressen er invitert til å delta på møtet.

 

 

Til toppen