Vis hele kalenderen

11.02.2015

  • Innspillsmøte om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

    Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

    Innspillsmøte i forbindelse med likestillingsmeldingen.