Innspillsmøte om ubåtvraket U-864

Ekspertutvalget for ubåtvraket U-864, som ligger utenfor Fedje, inviterer til innspillsmøte 22. september. Formålet er at flest mulig interessenter skal få gi sine innspill i saken. Påmelding er 10. september.

Samferdselsdepartementet oppnevnte i 2020 et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon som kan bidra til en best mulig løsning for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland. Ekspertutvalget ser på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Se utvalgets mandat her (pdf).

Utvalget er opptatt av at flest mulig interessenter skal få gi sine innspill i saken. Det gjelder blant annet næringsliv, miljøorganisasjoner, andre organisasjoner og lokalbefolkningen på Fedje og langs Vestlandskysten. Utvalget ser på innspill fra interessenter til denne saken som en viktig kilde til kunnskap og rettesnor for arbeidet.

Utvalget inviterer derfor til et innspillsmøte onsdag 22. september 2021 kl. 10:00-18:00

Grunnet covid-situasjonen vil møtet foregå digitalt. Deltakerne inviteres til å presentere synspunkter innenfor en begrenset tidsramme. Vi kommer tilbake til hvor lang tid som kan brukes på hver presentasjon når interessen for arrangementet er mer avklart. Det er også mulig å sende inn skriftlige innspill.

Organisasjoner og andre som ønsker å gi innspill og delta på møtet må melde fra om dette per e-post innen 10. september 2021 til hanne-marit.berge@proactima.com, som også kan svare på eventuelle spørsmål (tlf. 99 28 38 84). Innspill som skal presenteres på møtet må sendes på e-post til samme adresse innen 15.september 2021.