Inspirert av dansk kommune-frislipp

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Danmark slipper kommunene fri. Nå har kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram vært på besøk for å la seg inspirere.

STATSRÅDSMØTE: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram med sin danske kollega, innenriksminister Kaare Dybvad Bek.
STATSRÅDSMØTE: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram med sin danske kollega, innenriksminister Kaare Dybvad Bek.

 -Vi må fornye og utvikle offentlig sektor. Kommunene står overfor store utfordringer. Vi blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Vi må tenke nytt, jobbe smartere og finne nye løsninger for å sikre gode velferdstilbud til alle også framover. Dette er utfordringer vi ikke kan løse ved bare å legge mer penger i potten, sier Gram.

Han inviterte med seg KS og dro til Danmark for å få inspirasjon både til arbeidet med fornying av offentlig sektor, innovasjonsarbeid og tillitsreformen. For dette er ikke bare norske utfordringer. Statsråden besøkte sin kollega innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek, KS sin søsterorganisasjon KL, innovasjonssenteret CO-PI og Holbæk kommune på sin reise til Danmark.

f.v statssekretær Gunn Karin Gjul, styreleder KS Gunn Marit Helgesen, statsråd Bjørn Arild Gram og statssekretær Ole Gustav Narud
f.v statssekretær Gunn Karin Gjul, styreleder KS Gunn Marit Helgesen, statsråd Bjørn Arild Gram og statssekretær Ole Gustav Narud

Velferdsavtale

På de gresskledte uteområdene på Gislinge skole i Holbæk kommune løper enhjørninger, klovner, spøkelser og brasilianske fotballspillere. Det er karneval og fastelavn-feiring.

Inne møter statsråden en engasjert skoleledelse, skolesjef og lokalpolitikere. Holbæk kommune er «satt fri».

Den danske regjeringen har valgt ut sju kommuner som har undertegnet hver sin «velferdsavtale» med regjeringen. I tre år får de styre ulike velferdsområder (dagtilbud, folkeskole og eldreområdet) slik de ønsker, nesten helt uavhengig av statlig regelverk. I sin nyttårstale, sa den danske statsministeren Mette Fredriksen at regjeringen i det nye året «vil tilby alle landets kommuner det samme».

Kortere skoledag

I forsøksordningen får Holbæk styre grunnskolen slik de ønsker. De trenger ikke følge en rekke statlige krav, de velger gruppestørrelser og timetall som de vil.

KORTERE SKOLEDAG: En skoletime mindre hver dag. Det er blant tiltakene skoleleder Randi Hoffmann ved Gislinge skole i Holbæk har satt i verk i frikommuneforsøket.
KORTERE SKOLEDAG: En skoletime mindre hver dag. Det er blant tiltakene skoleleder Randi Hoffmann ved Gislinge skole i Holbæk har satt i verk i frikommuneforsøket.

Og de har lagt mye frihet til den enkelte skole. Alle elevene på Gislinge skole går nå hjem en time tidligere enn før. De har færre skoletimer, men flere med to lærere. De konsentrerer seg bedre når det er færre timer, mener rektor Randi Hoffmann. Hun har invitert lokale håndverksbedrifter til å bidra for å lage nye valgfag for ungdommene, som kanskje gjør at flere etter hvert velger yrkesfaglig studieretning. Det vil være bra for samfunnet, og ikke minst for elevene selv.

Andre skoler i Holbæk gjør det ikke på samme måten, men det er helt greit for lokalpolitikerne. De skal lære av hverandre, finne gode løsninger og tilpasse skolehverdagen til lokale forhold. Erfaringene i Holbæk er at forsøket utløser motivasjon og gir nye ideer – også til tiltak de kunne gjennomføre uavhengig av fritak fra statlige reguleringer.

- Det er inspirerende å se hvordan de jobber med innovasjon og forsøk i Danmark. Samtidig må vi tilpasse vårt arbeid til norske forhold og de rammene vi har i Norge. Jeg ser fram til å jobbe for at offentlig sektor skal kunne utvikle seg og kunne møte morgendagens utfordringer, sier Gram.

- Bare gjør det!

CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation (co-pi.dk), er det danske nasjonale senteret for innovasjon i offentlig sektor, og er et samarbeid mellom den danske regjeringen, regionene, KL og de danske arbeidstakerforeningene. Det er et dansk trepartssamarbeid i praksis! CO-PI bistår de sju frikommunene på ulike måter. Pia Gjellerup leder senteret og mener at innovasjon og nytenkning ikke trenger å være så veldig vanskelig. Mye handler om at en lokalt både finner og gjennomfører løsninger som fungerer. Hun mener at hvis det offentlige bare gjør det som treffer gjennomsnittet i befolkningen, blir det ikke bra for noen. Tjenestene må tilpasses den enkelte. Rådet er å fremme en kultur for såkalt desentralisert autonomi: Om det ikke er ulovlig og ikke koster penger, er det bare å gjøre det.

- Når jeg hører dette, blir jeg enda tryggere på at det er viktig at vi kobler lokalt innovasjonsarbeid til tillitsreformen, sier Gram.

STUDIETUR: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram inviterte med KS-ledelsen på studietur til Danmark, blant annet for å høre mer om danske frikommuneforsøk
STUDIETUR: Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram inviterte med KS-ledelsen på studietur til Danmark, blant annet for å høre mer om danske frikommuneforsøk