Internet of things i praksis på Ryen

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde besøkte fredag 7. juli Schneider Electric på Ryen i Oslo. Der fikk hun demonstrert hvordan "internet of things" (IoT) fungerer i praksis. "Internet of things" refererer til fysiske objekter eller ting som er knyttet til internettlignende strukturer, gjennom blant annet at sensorer og programvare kan samle og utveksle data.

Det er spennende å se at det finnes løsninger som tar i bruk "internet of things" for å effektivisere blant annet kraft- og petroleumssektoren. Jeg er imponert over industrien, og er overbevist om at vi er godt på vei mot smartere byer og smartere industri med lavere karbonavtrykk, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Statssekretær Smines Tybring- Gjedde tester Internet of things i praksis
Statssekretær Ingvil Smines Tybring- Gjedde sammen med f.v Dagfinn Ringås, Country President og Alessandro Giusti, AR/VR Business Development Director. Foto: Schneider Electric

Schneider Electric holder til i et av Norges mest energieffektive bygg som er støttet av Enova. Enova-midler har også kommet selskapet til gode gjennom et pilotprosjekt i Bergen Havn på landstrøm til offshoreskip. Schneider Electric har levert anlegget for å koble strøm fra land til skip. For hvert døgn et skip kobles til en ren energikilde reduseres luftforurensningen med tilsvarende 4800 biler ifølge Schneider. I 2014 hadde Bergen anløp av 1500 offshoreskip.

Schneider Electric er et fransk multinasjonalt selskap med kontorer over hele verden, blant annet 11 steder i Norge.

 

 

 

 

Til toppen