Internett styres nå på en ny måte – ingen endring for brukerne

Inntil nå har USA hatt hånden på rattet i styringen og utviklingen av internett, men 30. september i år ble dette ansvaret overført til det globale internettsamfunnet. Internettbrukerne kommer ikke til å merke forskjell.

I 2014 annonserte amerikanske myndigheter ved National Telecommunications and Information Administration (NTIA) at tiden var moden for å overlate kontrollen over rotsonen (det øverste laget i det hierarkiske navnerommet for domenenavnsystemet) på internett til det globale internettsamfunnet.

En nøye planlagt overføring
Helt siden The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ble opprettet i 1998 har det vært et mål for NTIA å tre ut av den kontrollfunksjonen som amerikanske myndigheter har hatt over både ICANN og hvordan internett-ressursene skal utvikles. For å fristille ICANN, har det vært stilt klare krav til en framtidig styringsmodell. Her har blant annet utviklingen av det globale domenenavnsystemet (DNS) stått sentralt.

De siste to årene har ICANN arbeidet for å få på plass et forslag til nye styringsmekanismer for et sterkt og stabilt ICANN, uten amerikansk myndighetskontroll. Norske myndigheter har gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKom) deltatt i dette arbeidet. Forslag til ny styringsmodell ble lagt fram i mars i år, og denne ble formelt godkjent av NTIA to måneder senere.

Brukerne vil ikke merke forskjell
Kontrakten mellom ICANN og NTIA utløp den 30. september 2016. Det betyr at amerikanske myndigheter fra da trådte ut av rollen som overordnet myndighet over ICANN. Med dette har USA overlatt den framtidige utviklingen av sentrale internettressurser til det globale internettsamfunnet.

- For internettbrukerne medfører ikke denne overgangen noen endringer, og det er også meningen. Tjenestene, stabiliteten og sikkerheten på internett skal være de samme som før. De nye styringsmekanismene i ICANN sikrer balanse mellom private og offentlige interesser, kommersielle og ikke- kommersielle aktører. En mer global styring av ressursene på internett skal være med å sikre et åpent og velfungerende internett, sier statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds i Samferdselsdepartementet. 

Til toppen