Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til høringsmøte om økt kraftforsyning til Haugalandet - SKL-ringen

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet, den såkalte SKL-ringen.

KVU og rapporten fra Vista Analyse: Kvalitetssikring av konseptvalgutredning er lagt ut på åpen høring på Olje- og energidepartementets nettsider, med frist 4. oktober 2015. Det vises for øvrig til høringsbrev av 5. august 2015.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon om saken finnes på Statnetts nettisder.

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. I forbindelse med høringen inviterer Olje- og energidepartementet til åpent høringsmøte.

Høringsmøtet finner sted 24. september 2015 fra kl. 10.00-13.00 på Hotel Park Inn Haugesund Airport, Helganesvegen 24,  4262 Haugesund.

På møtet vil Statnett presentere Konseptvalgsutredningen, Vista Analyse vil presentere den eksterne kvalitetssikringen og departementet vil redegjøre for prosessen videre. I tillegg vil det bli anledning for øvrige deltagere til å holde innlegg og det vil være adgang til å stille spørsmål.

Det vil bli servert lunsj kl 13.00 til påmeldte deltakere. Departementet ber også om at deltakere som ønsker å holde forberedte innlegg informerer om det på forhånd.

Påmelding skjer via e-post til Heidi Lundberg: [email protected] innen 17. september 2015.

Vennligst gi beskjed i e-posten om antall deltagere og om det ønskes å holde innlegg.

Til toppen