Statnett SF - Konseptvalgutredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Olje- og energidepartementet sender på høring Statnett SF konseptutvalgsutredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet

Status: På høring

Høringsfrist: 04.10.2015