Vis hele kalenderen

28.11.2016

  • Inviterer til innspillsmøte med byggenæringen

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer byggenæringen til å gi innspill om regelverket for eksisterende bygg.