Ja til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidelsen av Oasen Storsenter i Karmøy kommune. – Dette er en begrenset utvidelse av et eksisterende kjøpesenter. Vi vektlegger kommunens ønske om å modernisere og utvikle området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner .

Departementet har behandlet saken som klagesak etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.

Fylkesmannen i Rogaland mener utvidelsen er i strid med kjøpesenterforskriften og har ikke gitt samtykke til planen. Oasen Storsenter har klaget på fylkesmannens vedtak.

Departementet har tatt klagen til følge.

– Jeg mener utvidelsen av kjøpesenteret kan godtas, slik kommunen har anbefalt, sier Sanner.

Oasen Storsenter ønsker å rive en eldre frittstående bygning, og heller utvide hovedbygget med en ny fløy på 2.454 kvadratmeter. Parkering skal flyttes under bakken.

Karmøy kommune støtter utvidelsen. Det samme gjør Handelsstandsforeningen i Haugesund.

– Kommunen er opptatt av utviklingen av området, og har lagt vekt på at tiltaket vil rydde opp i trafikkmønster, parkering og estetikk. Dette er viktige momenter som jeg er enig i, sier Sanner.

I vedtaket legges det vekt på at det gjelder en begrenset utvidelse av et eksisterende kjøpesenter. Det er gang- og sykkelvegforbindelser til senteret, og det er busstasjon rett ved.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)