Jernbanereformen: Tre selskaper overført fra NSB til Samferdselsdepartementet

Fra 24. april er eierskapet til Norske tog AS, Mantena AS og Entur AS overført fra NSB til Samferdselsdepartementet.

- Med dette tar vi et nytt skritt i arbeidet med å skape en enda bedre jernbane. Tydeligere organisering og økte investeringer betyr bedre tilbud til de reisende. Med departementet som eier sikrer vi at oppgavene fortsatt løses på en god måte, samtidig som perspektivene i selskapene kan favne hele jernbanesektoren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Målet med jernbanereformen til regjeringen er å gjøre sektoren mer kundeorientert og effektiv. Samferdselsdepartementet varslet i september i fjor at eierskapet til selskapene for togmateriell, togvedlikehold og salg- og billettering skulle overføres fra NSB til Samferdselsdepartementet i første tertial i år. Overføringen er når fullført.

Norske tog AS skal eie persontogene. Entur AS skal levere et felles billettsystem for togtilbudene og tjenester knyttet til reiseplanlegging og elektronisk billettering. Mantena AS tilbyr togvedlikehold til alle person- og godstogoperatører i Norge og Sverige i konkurranse med andre.

NSB AS forblir heleid av staten ved Samferdselsdepartementet.

For flere opplysninger – se:

Til toppen