Jørn Sigurd Maurud blir ny riksadvokat

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Jørn Sigurd Maurud som ny riksadvokat.

Portrettfoto av Jørn Sigurd Maurud
Jørn Sigurd Maurud. Foto: Riksadvokaten

Stillingen er lyst ledig etter at Tor-Aksel Busch går av med pensjon 1. november 2019.

– Jeg er svært fornøyd med at Jørn Sigurd Maurud har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Med Maurud får vi en erfaren leder med de beste forutsetninger for å utvikle embetet og påtalemyndigheten i tiden fremover. Riksadvokatembetet er Norges høyeste påtalemyndighet. Maurud vil få en viktig rolle i arbeidet med å ivareta og videreutvikle embetets faglige integritet og uavhengighet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Maurud har siden 2010 vært førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter. Maurud har sterk påtalejuridisk fagkompetanse og lang erfaring som statsadvokat/førstestatsadvokat, de seneste år som embetsleder ved landets største statsadvokatembete.

Jørn Sigurd Maurud er født 8. april 1960. Han er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1987. Maurud arbeidet som juridisk saksbehandler i Utenriksdepartementet fra 1987 til 1988, som dommerfullmektig i Nord-Hedmark sorenskriverembete fra 1988 til 1990 og som advokat i Advokatfirma Wikborg, Rein & Co fra 1990 til 1991. Fra 1992 til 1995 arbeidet han som utreder ved Høyesteretts kontor. Han tiltrådte som førstestatsadvokat ved Eidsivating/Oslo statsadvokatembeter i 1995, siden førstestatsadvokat/avdelingsleder i perioden fra 2002 til 2010. Fra 2008 til 2009 hadde han et arbeidsopphold i Georgia i «The Norwegian mission of rule of law advisers to Georgia».