Justerer opp terskelverdier

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området trer i kraft i dag.

I tråd med EØS- og WTO-avtalen må avtalepartene justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser.

Her er de viktigste endringene: 

  • Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres opp til 44 millioner.
  • Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter i klassisk sektor justeres opp til 1,75 millioner.

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner er uendret.

I tråd med tidligere praksis, er de norske terskelverdiene rundet ned til nærmeste 50 000 kroner. For bygge- og anleggsarbeider er terskelverdiene rundet ned til nærmeste 500 000 kroner.