Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

22.04.2021

 • Klima- og miljøministeren åpner Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningsinnlegget på Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtkonferanse.

  Sjøfartsdirektoratet arrangerer årlig en fritidsfartøykonferanse. I år går den digitalt over to dager, hvor første dag har et tradisjonelt fokus på regelverk, fartsgrenser og ulykkesstatistikk, med innslag fra sjøfartsdirektoratet.

  Andre dag er temaet ny teknologi, sikkerhet og miljø. 

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

23.04.2021

 • Klima- og miljøministeren taler til Norges Naturvernforbund

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder hilsningstale til landsmøtet i Norges Naturvernforbund. Talen er en videohilsen som er forhåndsinnspilt.

27.04.2021

 • Klima- og miljøministeren åpner webinar i Barentsrådet

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) holder åpningstale under et webinar i Barentsrådet.

  Norge har formannskapet i Barentsrådet 2019-2021 og som ledd i dette arrangerer Klima- og miljødepartementet 27. april 2021 webinaret " Policies for infrastructure and land-use in a climate smart Barents region". Departementet samarbeider med UD, Cicero og Västerbotten om arrangementet.

  Hovedformålet med webinaret er å få fram kunnskap om hvilke type investeringer som bør gjøres i Barentsregionen innen energi, transport og industri for å kunne nå viktige klimamål, og samtidig ivareta hensynet til natur og tradisjonell arealbruk.

  Deltakere i webinaret vil være sentrale og regionale myndigheter fra Barentslandene (Norge, Sverige, Finland og Russland), og representanter for forskning, næringsliv, urfolk og sivilsamfunn.

  Statsrådens tale er forhåndsinnspilt på video.

05.05.2021

 • Klima- og miljøministeren deler ut "Gullklypa"

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deler ut Gullklypa for Hold Norge Rent.

  Gullklypa er en utmerkelse som gis til noen som som har gjort en stor innsats for å rydde søppel og marint avfall og generelt arbeid mot forsøpling.  Utdelingen skjer digitalt på årskonferansen for Hold Norge rent.

Vis flere hendelser