Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

14.06.2021

 • Klima- og miljøministeren vitjar Stord

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Stord

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vitjar Stord.

  Statsråden skal mellom anna få ei framsyning av biogassanlegget til Renovo. Han skal også ha møter med Sustainable Energy Katapultsenter og NCE Maritime Cleantech.

15.06.2021

 • Klima- og miljøministeren møter Frans Timmermans

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møter Frans Timmermans som leiar EU-kommisjonen sitt arbeide med grøn omstilling.

 • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar i ein konferanse om Europas grønne giv (European Green Deal).

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og EU-kommisjonen sin visepresident Frans Timmermans og norsk næringsliv møtest til ein konferanse om korleis Noreg kan bidra i Europas grønne giv (European Green Deal).

  Les meir om konferansen her.

16.06.2021

 • Klima- og miljøministeren deltar på konferanse om sirkulærøkonomi

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar på Sirkulærøkonomikonferansen i Grenland.

  Konferansen er i regi av Cnytt, Circular Norway, Industrial green tech, Norsk Senter for sirkulær økonomi og Herøya Industripark.  Sirkulærøkonomi handler om hvordan ressurser kan utnyttes, gjenbrukes og ombrukes bedre slik at ressursbruk, energibruk og avfallsmengder reduseres.

17.06.2021

 • Klima- og miljøministern held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansand

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) held opningsinnlegg på bymiljøkonferansen i Kristiansang.

  Innlegget er ei videohelsing innspelt på førehand.

18.06.2021

 • Klima- og miljøministeren møter byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Oslo

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har møte med byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo.

  Tema for møtet er mellom anna bruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken.

20.06.2021

 • Klima- og miljøministeren helsar feiringa av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) helsar feringa av feiring av 50-års jubileet til Stabbursdalen nasjonalpark og 30-års jubileet til Stabbursnes Naturhus og Museum i 2021.

  Feiringa er utsett med ett år grunna pandemien.  Statsråden deltar med ei videohelsing som er innspelt på førehand.

  Meir om Stabbursdalen

   

   

25.06.2021

 • Klima- og miljøministeren deltar under opninga av Nasjonalt villakssenter Tana

  Sveinung Rotevatn| Klima- og miljødepartementet

  Sted: Digitalt møte

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar under opning av Nasjonalt villakssenter Tana - Joddu.

  Opninga går føre seg som eit digitalt arrangement pga. pandemien, og statsråden deltar med ei førehandsinnspelt videohelsing.

  Stiftelsen Nasjonalt villakssenter (NVL) er ei allmennyttig stiftelse stifta i 2019 med staten ved Miljødirektoratet som stiftar. Stiftelsen er landsdekkande med einingar i Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana kommunar. Norsk villakssenter i Lærdal, som Kongen opna i 1996, er fusjonert inn i den nye stiftelsen.
  Nasjonalt villakssenter har som oppgåve
  • å formidle kunnskap om villaksen i skjeringspunktet mellom forsking og forvaltning
  • bidra til bevaring og berekraftig bruk av villaksen
  • vere brubyggar mellom ulike interesser knytt til villaksen sitt liv og leveområde.
  Primærmålgruppa er born, unge og besøkande til dei fire einingane.

   

Vis flere hendelser