Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

13.06.2018

18.06.2018

 • Opning av biepark

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stensparken i Oslo

  Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av ein biepark i Stensparken i Oslo.

  Bieparken er etablert av prosjektet Jobb34, som er eit arbeidstilbod for utviklingshemma og andre som på ein eller annan måte havnar utanfor arbeidslivet.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

19.06.2018

 • Integreringspanelet

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Tordenskiolds gate 3, Oslo

  Sted: MESH

  Statsministeren og kunnskapsministeren inviterer til møte i det nye integreringspanelet. Panelet er etablert for å få innspel til arbeidet med regjeringa sin integreringsstrategi.

  Møtet går føre seg på MESH i Tordenskiolds gate 3 i Oslo sentrum. Dørene opner klokka 11.30, og pressa kan vere til stades på heile arrangementet. Statsministeren og andre deltakarar vil vere tilgjengelege for presse.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

 • Irans visepresident

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsministeren møter Irans visepresident Ali Akbar Salehi, på Statsministerens kontor.

 • Utstilling om dei globale berekraftsmåla

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Nobels Fredssenter

  Statsminister Erna Solberg tek imot FNs generalsekretær António Guterres ved Nobels Fredssenter på Rådhusplassen, der dei saman skal opne ei utstilling om dei globale berekraftsmåla.

  Det vert fotopool inne. Ute vert det etablert eit avgrensa område for øvrig presse. Det vert ingen intervju før pressekonferansen på Bygdøy seinare på dagen.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tor.borgersen@smk.dep.no.

 • Bilateralt møte med Guterres

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Rådhusbrygga

  Solberg og Guterres tek båt frå Rådhusbrygga, der dei skal ha eit bilateralt møte om bord.

  Presse kan bli med på turen. Fotopool. Det vert ikkje tid til intervju om bord. På grunn av møtet tek overfarten ca. 1 time. Presse kan også møte direkte på Norsk Maritimt museum på Bygdøy.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tor.borgersen@smk.dep.no.

 • Guterres og Solberg på Bygdøynes

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Bygdøy

  Felles pressekonferanse med Solberg og Guterres ved Norsk Maritimt muesum.

  Dei to oppsummerer det bilaterale møtet og arbeidet med det nyoppretta internasjonale havpanelet som statsminister leier.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tor.borgersen@smk.dep.no.

 • Groruddalen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Høgres bydelsforeiningar i Groruddalen, på Rommen scene.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no.

20.06.2018

 • Somalias statsminister

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Glacisgata 1, Oslo

  Statsministeren møter Somalias statsminister Hassan Ali Khaire, på Statsministerens kontor.

  Det er høve til å fotografere når statsministeren tek i mot Khaire. Oppmøte for fotografar i Glacisgata 1 seinast kl. 08.30.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Tor Borgersen, telefon 909 38 987, e-post tor.borgersen@smk.dep.no.

 • Oppstartkonferanse for inkluderingsdugnaden

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Sentralen i Oslo

  Regjeringa inviterer til oppstartkonferanse for inkluderingsdugnaden på Sentralen i Oslo.

  Inkluderingsdugnaden vart lansert i Jeløya-plattforma og er eit felles samfunnsoppdrag for å få fleire i arbeid. Konferansen vert opna av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande. Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

21.06.2018

22.06.2018

23.06.2018

 • Sjukepleiarstudentane sitt årsmøte

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Klækken Hotell

  Statsministeren besøkjer sjukepleiarstudentane sitt årsmøte, på Klækken Hotell.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

26.06.2018

 • Halvårleg pressekonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Parkveien 45

  Statsministeren inviterer til halvårleg pressekonferanse i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Det vert enkel servering for pressefolk i Parkveien 45 frå kl. 09.30.

  Pressefolk som vil vere til stades, må ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2.

  Presse som ønskjer å rigge til pressekonferansen, kan møte opp frå kl. 09.00.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

27.06.2018

 • Oslo Pride

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Parkveien 45 i Oslo

  Statsministeren er til stades på regjeringa si mottaking i samband med Oslo Pride.

  Mottakinga går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

  Pressefolk som vil vere til stades, må ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2 frå kl. 15.30.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

28.06.2018

02.07.2018

 • Serbia og Kroatia

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Serbia og Kroatia

  Statsminister Erna Solberg reiser på offisielt besøk til Serbia og Kroatia. Der skal ho delta i bilaterale møte med statsminister og president i begge land, i tillegg til feltbesøk.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, epost mak@smk.dep.no.

03.07.2018

 • Serbia og Kroatia

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Serbia og Kroatia

  Statsminister Erna Solberg reiser på offisielt besøk til Serbia og Kroatia. Der skal ho delta i bilaterale møte med statsminister og president i begge land, i tillegg til feltbesøk.

  Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, epost mak@smk.dep.no.

04.07.2018

 • Kongsberg

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Kongsberg

  Statsministeren besøkjer Kongsberg, der ho deltek på eit seminar om plast i havet. På seminaret vil det bli annonsert eit offentleg-privat samarbeid med Kongsberg Gruppen, Havforskningsinstituttet, Rederiforbundet og Klaveness for kartlegging av plast i havet.

  Seminaret går føre seg på Magazinet, Chr. Augusts gate 1.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

06.07.2018

 • Paris

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Paris

  Statsminister Erna Solberg er i Paris. Solberg deltek i ein rundebordskonferanse om klimafinansiering saman med leiarane for viktige internasjonale pensjonsfond, mellom anna Statens pensjonsfond utland (SPU). Erna Solberg skal også ha bilateralt møte med Frankrikes president Emmanuel Macron.

  Presse som ønskjer å delta må akkreditere seg til smkinfo@smk.dep.no med kopi av pass innan tysdag 3. juli kl. 15.00.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948, e-post anne.nordskog@smk.dep.no.

08.08.2018

 • Møte med bondeorganisasjonane

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Nafstadveien 26, Kløfta

  Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møter bondeorganisasjonane og besøkjer eit gardsbruk på Kløfta. Presse kan følgje besøket frå kl. 12.00.

  Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no. Pressekontakt for landbruks- og matministeren er Heidi Eriksen Riise, telefon 975 17 227, e-post heidi-eriksen.riise@lmd.dep.no.

09.08.2018

 • Øya-festivalen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsministeren besøkjer Øya-festivalen i Tøyenparken i Oslo, der ho møter arrangørar, frivillige, hjelpekorps og miljøorganisasjonar som medverkar på festivalen.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

12.08.2018

 • 14. augustkomiteens Brobryggerpris

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Radisson Blu Alna Hotel i Oslo

  Statsministeren deltek ved utdelinga av 14. augustkomiteens Brobryggerpris i samband med feiringa av Pakistans nasjonaldag.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

14.08.2018

 • Arendalsveka

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Arendal

  Statsminister Erna Solberg deltek på fleire arrangement under Arendalsveka.

  Kl. 09.00: Statsministeren inviterer til pressefrukost om nye utfordringar i arbeidslivet – nye jobbar, mangel på arbeidskraft, inkludering og kompetanse. Stad: Blom restaurant i Pollen i Arendal.

  Kl. 11.00: Statsministeren går tur med Frivillighet Norge. Stad: Oppmøte ved Blom restaurant.

  Kl. 11.30: Statsministeren besøkjer ungdomskafeen til Kirkens bymisjon. Stad: Torvet 2.

  Kl. 12.20: Statsministeren deltek ved nedlegginga av grunnsteinen til nytt fengsel i Froland. Finansminister Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, deltek også i besøket. Statsministeren er tilgjengeleg for presse om lag kl. 13.20. Stad: Blakstadheia i Froland.

  Kl. 15.00: Statsministeren held Høgres partileiarappell på Kanalplassen i Arendal.

  Kl. 21.30: Statsministeren deltek i partileiardebatten som vert sendt frå Arendal kultur- og rådhus.

  Pressekontaktar for statsministeren i Arendal er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

15.08.2018

 • Næringslivets perspektivmelding

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: MØR Biffhus, Nedre Tyholmsvei 2

  Sted: Arendal

  Statsministeren deltek på NHO sin lansering av Næringslivets perspektivmelding, der ho mellom anna møter Jonas Gahr Støre til samtale.

  Pressekontaktar for statsministeren i Arendal er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

16.08.2018

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Oscars gate 36B, Oslo

  Statsministeren besøkjer Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tema for besøket er demens.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Roger Holmsen, telefon 971 12 845, e-post rh@smk.dep.no

17.08.2018

 • Finnmark

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Kl. 09.40: Statsminister Erna Solberg besøkjer Nordkapp-platået.

  Kl. 11.10: Statsministeren besøker sjømatprodusenten Cape Fish, Storbukt Fiskeindustri. Adresse: Nordkappveien 4, Honningsvåg.

  Kl. 13.00: Statsministeren deltek på «Arctic Stories 2018», ein NHO-konferanse om berekraftig reiseliv, næringsliv i nord, energi og verdiskaping. Om lag kl. 14.10 taler ho om næring i nord. Stad: MS Nordlys.

  Kl. 15.15: Statsministeren besøkjer målområdet til Arctic Race of Norway. Stad: Kjøllefjord.

  Kl. 17.15: Statsministeren besøkjer reiselivsbedrifta Nordic Safari på Holmen i Mehamn.

  Pressekontaktar i Finnmark er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

24.08.2018

 • Nordland og Troms

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Nordland og Troms.

  Fredag 24. august
  Kl. 10.30: Statsministeren står for den offisielle opninga av Mørkvedlia studentpark i Bodø. Adresse: Mørkvedveien 20-24.

  Kl. 13.15: Statsministeren besøkjer bedrifta Insula AS på Leknes. Statsministeren møter dei tilsette og får ei orientering om utbyggingsplanane. Adresse: Havet 45, Leknes.

  Statsministeren får deretter skyss med redningsskøyta «Sundt Flyer» til Svolvær, der ho får ei oppdatering om sommarsesongen for redningsskøytene i Nordland.

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer dei snart innflyttingsklare lokala til det nye senteret for oljevern og marint miljø i Svolvær. Senteret vil vere sentralt i arbeidet med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling. Adresse: Fiskergata 22, Svolvær.

  Kl. 16.40: Statsministeren besøkjer NESOs Lærlingeskole, på byggeplassen til Sjøsiden Boligpark på Purkholmen i Svolvær. Statsministeren vil blant anna møta lærlingar og vil få ei orientering om utfordringar i bygg- og anleggsbransjen i nord og om prosessen med å bli friskole.

  Kl. 17.45: Statsministeren kjem til Skrova, der ho besøkjer kulturfestivalen Skrova24.

  Laurdag 25. august
  Statsministeren deltek på Husøydagan 2018 på Husøy på Senja, der ho blant anna deltek i debatt om framtidig verdiskaping i fiskeindustrien. Statsministeren skal også markera opninga av det nye senteret for hav og Arktis. Senteret skal styrkje kunnskapen om den blå økonomien i nordområda og bidra aktivt til å oppfylle FNs berekraftsmål om bevaring og berekraftig bruk av havet.

  Statsministeren blir på Husøy til søndag.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

25.08.2018

 • Nordland og Troms

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer Nordland og Troms.

  Fredag 24. august
  Kl. 10.30: Statsministeren står for den offisielle opninga av Mørkvedlia studentpark i Bodø. Adresse: Mørkvedveien 20-24.

  Kl. 13.15: Statsministeren besøkjer bedrifta Insula AS på Leknes. Statsministeren møter dei tilsette og får ei orientering om utbyggingsplanane. Adresse: Havet 45, Leknes.

  Statsministeren får deretter skyss med redningsskøyta «Sundt Flyer» til Svolvær, der ho får ei oppdatering om sommarsesongen for redningsskøytene i Nordland.

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer dei snart innflyttingsklare lokala til det nye senteret for oljevern og marint miljø i Svolvær. Senteret vil vere sentralt i arbeidet med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling. Adresse: Fiskergata 22, Svolvær.

  Kl. 16.40: Statsministeren besøkjer NESOs Lærlingeskole, på byggeplassen til Sjøsiden Boligpark på Purkholmen i Svolvær. Statsministeren vil blant anna møta lærlingar og vil få ei orientering om utfordringar i bygg- og anleggsbransjen i nord og om prosessen med å bli friskole.

  Kl. 17.45: Statsministeren kjem til Skrova, der ho besøkjer kulturfestivalen Skrova24.

  Laurdag 25. august
  Statsministeren deltek på Husøydagan 2018 på Husøy på Senja, der ho blant anna deltek i debatt om framtidig verdiskaping i fiskeindustrien. Statsministeren skal også markera opninga av det nye senteret for hav og Arktis. Senteret skal styrkje kunnskapen om den blå økonomien i nordområda og bidra aktivt til å oppfylle FNs berekraftsmål om bevaring og berekraftig bruk av havet.

  Statsministeren blir på Husøy til søndag.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

27.08.2018

 • Høyring om objektsikring i Stortinget

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stortinget

  Statsminister Erna Solberg deltek i Kontroll- og konstitusjonskomiteens høyring i Stortinget om Riksrevisjonens undersøking av oppfølginga av objektsikring.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

29.08.2018

30.08.2018

31.08.2018

 • Fremtidens yrkesfag

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Teknisk museum i Oslo

  2018 er yrkesfaga sitt år, og statsministeren opnar utstillinga «Fremtidens yrkesfag» på Teknisk museum i Oslo.

  Kunnskapsminister Jan Tore Sanner opnar regjeringa sitt seminar med same tema.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no

02.09.2018

 • Teknologireise i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Oslo

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Søndag 2. september
  Kl. 17.00: Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av Biokraft Skogn sin biogassfabrikk. Adresse: Sjøgata 108, Industriparken Fiborgtangen, Skogn.

  Kl. 19.30: Statsministeren taler og deltek på eit arrangement i Studentersamfundet i Trondheim. Adresse: Elgeseter gate 1, Storsalen.

  Måndag 3. september
  Kl. 09.45: Statsministeren møter studentar ved NTNU. Adresse: Realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø inviterer til toppmøte om digitalisering og banebrytande teknologiar på NTNU i Trondheim.

  Pressa kan vere til stades under første del av møtet til kl. 10.40, og under oppsummeringa frå kl. 11.50. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse etter møtet, om lag kl. 12.00. Ta med pressekort og godkjend ID. Oppmøte ved: Hovudinngangen til realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 12.45: Statsministeren besøkjer Maritime Robotics i Trondheim. Adresse: Brattørkaia 13B.

  Kl. 16.10: Statsministeren besøkjer DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund. Adresse: Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundveien 340.

  Kl. 17.30: Statsministeren deltek på NHO Møre og Romsdal sitt toppleiarforum på Radisson Blu Hotel Ålesund. Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7.

  Tysdag 4. september
  Kl. 10.45: Statsminister Erna Solberg besøkjer PARK gründer- og næringshus på Hamar. Tema for besøket er spelteknologi. Adresse: Grønnegata 85.

  Kl. 13.00: Statsministeren opnar Norwegian Cyber Range ved NTNU Gjøvik, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Adresse: Teknologiveien 22

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer Kjeller Innovasjon, der ho møter ei rekkje teknologibedrifter. Adresse: Gunnar Randers vei 24 på Kjeller.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

  Onsdag 5. september
  Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg opnar konferansen «IT i praksis» i Oslo Rådhus.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

03.09.2018

 • Teknologireise i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Oslo

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Søndag 2. september
  Kl. 17.00: Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av Biokraft Skogn sin biogassfabrikk. Adresse: Sjøgata 108, Industriparken Fiborgtangen, Skogn.

  Kl. 19.30: Statsministeren taler og deltek på eit arrangement i Studentersamfundet i Trondheim. Adresse: Elgeseter gate 1, Storsalen.

  Måndag 3. september
  Kl. 09.45: Statsministeren møter studentar ved NTNU. Adresse: Realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø inviterer til toppmøte om digitalisering og banebrytande teknologiar på NTNU i Trondheim.

  Pressa kan vere til stades under første del av møtet til kl. 10.40, og under oppsummeringa frå kl. 11.50. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse etter møtet, om lag kl. 12.00. Ta med pressekort og godkjend ID. Oppmøte ved: Hovudinngangen til realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 12.45: Statsministeren besøkjer Maritime Robotics i Trondheim. Adresse: Brattørkaia 13B.

  Kl. 16.10: Statsministeren besøkjer DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund. Adresse: Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundveien 340.

  Kl. 17.30: Statsministeren deltek på NHO Møre og Romsdal sitt toppleiarforum på Radisson Blu Hotel Ålesund. Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7.

  Tysdag 4. september
  Kl. 10.45: Statsminister Erna Solberg besøkjer PARK gründer- og næringshus på Hamar. Tema for besøket er spelteknologi. Adresse: Grønnegata 85.

  Kl. 13.00: Statsministeren opnar Norwegian Cyber Range ved NTNU Gjøvik, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Adresse: Teknologiveien 22

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer Kjeller Innovasjon, der ho møter ei rekkje teknologibedrifter. Adresse: Gunnar Randers vei 24 på Kjeller.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

  Onsdag 5. september
  Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg opnar konferansen «IT i praksis» i Oslo Rådhus.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

04.09.2018

 • Teknologireise i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Oslo

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Søndag 2. september
  Kl. 17.00: Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av Biokraft Skogn sin biogassfabrikk. Adresse: Sjøgata 108, Industriparken Fiborgtangen, Skogn.

  Kl. 19.30: Statsministeren taler og deltek på eit arrangement i Studentersamfundet i Trondheim. Adresse: Elgeseter gate 1, Storsalen.

  Måndag 3. september
  Kl. 09.45: Statsministeren møter studentar ved NTNU. Adresse: Realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø inviterer til toppmøte om digitalisering og banebrytande teknologiar på NTNU i Trondheim.

  Pressa kan vere til stades under første del av møtet til kl. 10.40, og under oppsummeringa frå kl. 11.50. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse etter møtet, om lag kl. 12.00. Ta med pressekort og godkjend ID. Oppmøte ved: Hovudinngangen til realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 12.45: Statsministeren besøkjer Maritime Robotics i Trondheim. Adresse: Brattørkaia 13B.

  Kl. 16.10: Statsministeren besøkjer DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund. Adresse: Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundveien 340.

  Kl. 17.30: Statsministeren deltek på NHO Møre og Romsdal sitt toppleiarforum på Radisson Blu Hotel Ålesund. Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7.

  Tysdag 4. september
  Kl. 10.45: Statsminister Erna Solberg besøkjer PARK gründer- og næringshus på Hamar. Tema for besøket er spelteknologi. Adresse: Grønnegata 85.

  Kl. 13.00: Statsministeren opnar Norwegian Cyber Range ved NTNU Gjøvik, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Adresse: Teknologiveien 22

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer Kjeller Innovasjon, der ho møter ei rekkje teknologibedrifter. Adresse: Gunnar Randers vei 24 på Kjeller.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

  Onsdag 5. september
  Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg opnar konferansen «IT i praksis» i Oslo Rådhus.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

05.09.2018

 • Teknologireise i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland og Oslo

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Søndag 2. september
  Kl. 17.00: Statsminister Erna Solberg deltek på opninga av Biokraft Skogn sin biogassfabrikk. Adresse: Sjøgata 108, Industriparken Fiborgtangen, Skogn.

  Kl. 19.30: Statsministeren taler og deltek på eit arrangement i Studentersamfundet i Trondheim. Adresse: Elgeseter gate 1, Storsalen.

  Måndag 3. september
  Kl. 09.45: Statsministeren møter studentar ved NTNU. Adresse: Realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 10.00: Statsminister Erna Solberg, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø inviterer til toppmøte om digitalisering og banebrytande teknologiar på NTNU i Trondheim.

  Pressa kan vere til stades under første del av møtet til kl. 10.40, og under oppsummeringa frå kl. 11.50. Statsministeren og andre møtedeltakarar vil vere tilgjengelege for presse etter møtet, om lag kl. 12.00. Ta med pressekort og godkjend ID. Oppmøte ved: Hovudinngangen til realfagbygget, Høgskoleringen 5.

  Kl. 12.45: Statsministeren besøkjer Maritime Robotics i Trondheim. Adresse: Brattørkaia 13B.

  Kl. 16.10: Statsministeren besøkjer DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund. Adresse: Norsk Maritimt Kompetansesenter, Borgundveien 340.

  Kl. 17.30: Statsministeren deltek på NHO Møre og Romsdal sitt toppleiarforum på Radisson Blu Hotel Ålesund. Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7.

  Tysdag 4. september
  Kl. 10.45: Statsminister Erna Solberg besøkjer PARK gründer- og næringshus på Hamar. Tema for besøket er spelteknologi. Adresse: Grønnegata 85.

  Kl. 13.00: Statsministeren opnar Norwegian Cyber Range ved NTNU Gjøvik, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Adresse: Teknologiveien 22

  Kl. 15.45: Statsministeren besøkjer Kjeller Innovasjon, der ho møter ei rekkje teknologibedrifter. Adresse: Gunnar Randers vei 24 på Kjeller.

  Pressekontaktar er statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77 153, e-post sunniva-ihle.steinstad@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

  Onsdag 5. september
  Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg opnar konferansen «IT i praksis» i Oslo Rådhus.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Maria Korkunc, telefon 980 93 663, e-post maria.korkunc@smk.dep.no.

06.09.2018

 • General Curtis Scaparrotti

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Statsministerens kontor

  Statsministeren møter sjefen for den amerikanske kommandoen i Europa, general Curtis Scaparrotti, på Statsministerens kontor.

  Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510, e-post trude.maseide@smk.dep.no.

07.09.2018

 • Høgres kommunalkonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stavanger

  Statsministeren deltek på Høgres kommunalkonferanse i Stavanger frå fredag kl. 13. Statsministeren taler om lag kl. 13.20.

  Stad: Clarion Hotel Energy i Stavanger.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no.

08.09.2018

 • Høgres kommunalkonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stavanger

  Statsministeren deltek på Høgres kommunalkonferanse i Stavanger frå fredag kl. 13. Statsministeren taler om lag kl. 13.20.

  Stad: Clarion Hotel Energy i Stavanger.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no.

 • Stavanger på Skeivå

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stavanger

  Statsministeren deltek i Pride-paraden i Stavanger, og taler til Stavanger på Skeivå i Byparken ved Breiavatnet om lag kl. 15.00.

  Kl. 16.00: Statsministeren opnar Klepp24 saman med ordførar Ane Mari Braut Nese.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

09.09.2018

 • Høgres kommunalkonferanse

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stavanger

  Statsministeren deltek på Høgres kommunalkonferanse i Stavanger frå fredag kl. 13. Statsministeren taler om lag kl. 13.20.

  Stad: Clarion Hotel Energy i Stavanger.

  Pressekontakt er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no.

10.09.2018

 • Oslo politidistrikt

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Oslo

  Statsministeren besøker Oslo politidistrikt.

 • Else Kåss Furuseth

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Oslo

  Statsministeren Erna Solberg besøkjer Else Kåss Furuseth som held ope hus i anledning verdsdagen for førebygging av sjølvmord.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.

 • Bjørnholt vidaregåande skule

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Slimeveien 17, Oslo

  Statsministeren besøkjer Bjørnholt vidaregåande skule i Oslo, der ho får ei omvising og møter yrkesfagelevar.

  Tema for besøket er skulepolitikk.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

 • Kvaløysletta sjukeheim

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Tromsø

  Statsministeren besøkjer Kvaløysletta sjukeheim i Tromsø, der ho blant anna et middag med bebuarane.

  Tema for besøket er eldrereforma Leve hele livet.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

11.09.2018

 • US Marine Corps og Heimevernet (HV-12)

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Sted: Stjørdal

  Statsministeren er på Værnes, der ho besøkjer soldatar frå US Marine Corps og Heimevernet (HV-12).

  Oppmøte for presse i vakta på Værnes garnison seinast kl. 11.40. Ta med pressekort og gyldig ID.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

 • Bergen

  Erna Solberg| Statsministerens kontor

  Adresse: Lyngberget 5

  Sted: Bergen

  Statsministeren er i Bergen, der ho går på husbesøk i Fjellsiden saman med Bergen Høgre.

  Kl. 18.25: Statsministeren taler på kick-off for Bergen Høgre på Statsraaden Bar. Adresse: Bradbenken 2, Bergen.

  Pressekontaktar er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 915 58 419, e-post rune.alstadsaeter@smk.dep.no og statssekretær Sunniva Ihle Steinstad, telefon 959 77153, e-post sis@smk.dep.no.

Vis flere hendelser