Kjerkol møter Europas helseministre på toppmøte i Frankrike

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Veien videre for håndtering av covid-19, også i et lengre perspektiv, var blant temaene på et uformelt møte mellom europeiske helseministre i Lyon og Grenoble 9. og 10. februar. Helseminister Ingvild Kjerkol representerer Norge i møtet.

Det var den franske helseministeren Olivier Vèran som inviterte til møtet. Tema for møtet er hvordan europeisk samarbeid innen helseområdet kan videreutvikles og skape en merverdi for nasjonal helsepolitikk. Ministrene diskuterte også pandemihåndtering fremover. Dette er Kjerkols første fysiske møter med sine europeiske kolleger, og hun gjennomfører en rekke bilaterale møter under oppholdet.

–Vi har mye å snakke om. Ingen land kan håndtere en pandemi alene. Europeisk samarbeid har vært avgjørende de siste to årene, ikke minst for å sikre tilgang til vaksiner, sier Kjerkol.

Frankrike har formannskapet i EU våren 2022, og helse står på dagsorden med en rekke høynivåarrangementer om blant annet motstandsdyktige helsesystemer, helsedata, pandemihåndteringen, antibiotikaresistens, sjeldne sykdommer, helsenæring og mental helse. Helseministeren har deltatt på flere av de virtuelle arrangementene allerede.

Norge har vært tett knyttet til EU og EUs medlemsstaters håndtering av pandemien, ikke minst gjennom deltakelse i EUs strategi for utvikling og felles innkjøp av vaksiner. Siden høsten 2020 har Europakommisjonen kommet med en rekke nye regelverksforslag og initiativer som skal styrke den europeiske helseberedskapen og kriseresponsen.

Vel et år senere er det oppnådd enighet om nesten alle initiativene. EUs smittevernbyrå ECDC og EUs legemiddelbyrå EMA får utvidet mandat. Samarbeidet om alvorlige grensekryssende helsetrusler styrkes. En ny helseberedskaps- og krisehåndteringsmyndighet HERA er etablert. Den skal operere både i beredskapsmodus og være klar til å håndtere en krise. Ved neste krise er det HERA som har ansvaret for å utvikle, produsere, anskaffe og distribuere nødvendige medisinske mottiltak. Det kan være alt fra legemidler og vaksiner til medisinsk utstyr. Regjeringen arbeider for å delta i EUs samarbeid om helseberedskap og krisrespons.