Klart for kvotejakt på gaupe 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har behandlet ferdig klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er alt klart for kvotejakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars. Totalt i landet kan det felles 82 gauper, og maksimalt 24 voksne hunndyr.

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Departementet har i år behandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i seks av åtte rovviltregioner. Alle klagene er behandlet i god tid før jaktstarten, slik at vi sikrer forutsigbarhet i forkant av jakten.

-Takket være stor interesse og høy kompetanse hos jegerne er gaupebestanden redusert fra langt over bestandsmålet i 2009 til noe under bestandsmålet i 2015. Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden kan økes i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Bestanden av gaupe ligger nå under det nasjonale bestandsmålet. I 2015 var det 60,5 ungekull av gaupe i Norge. Dette er 4,5 mindre enn bestandsmålet på 65 årlige ungekull. De siste årene er bestanden redusert fra 92 ungekull i 2009.

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i sju av åtte forvaltningsregioner. I forvaltningsregion 1 Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder) er det fattet vedtak om jakt på gaupe uten at det er satt en maksimalkvote, mens det i forvaltningsregion 5 Hedmark ikke er fattet vedtak om kvotejakt på gaupe. I de øvrige seks regionene er det tillatt å felle totalt 82 gauper, og maksimalt 24 voksne hunndyr. Jakta stoppes hvis total- eller hunndyrkvoten fylles.

-Departementet har ikke omgjort noen av vedtakene fattet av rovviltnemndene eller Miljødirektoratet i år. Det viser at vi har en felles forståelse av mål og virkemiddelbruken i forvaltningen av gaupe i Norge, sier Helgesen.

Les om kvotejakt i rovviltportalen.

Her er klageavgjørelsene:

Region 2: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016 (pdf)

Region 3: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016 (pdf)

Region 4: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016 (pdf)

Region 6: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016 (pdf)

Region 7: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016 (pdf)

Region 8: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2016

Region 1: Vedtak om kvotefri jakt på gaupe 2016 (pdf, ikke påklaget)