Kommuneøkonomi og kommunereform

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innledet om kommuneøkonomi og kommunereform for KS Rogaland. Her er presentasjonen.

Statsråd jan Tore Sanners presentasjon på Kommuneøkonomidagen i regi av KS Rogaland (pdf)