Kompensasjon for kystfartøy som har fisket i britisk sone

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å kompensere kystfartøy, som ble berørt av manglende tilgang til britisk farvann, med en tilleggskvote på 100 tonn sei nord for 62 grader nord.

Tilleggskvoten gjelder for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk sør for 62 grader nord, og fartøy med adgang til å delta åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter sei med konvensjonelle redskap sør for 62 grader nord som kan dokumentere at de har fisket minst 300 tonn sei eller 150 tonn torsk med garn i britisk sone i 2019 eller 2020.

Tilleggskvoten gjelder ikke for kystfartøy over 28 meter som har mindre enn 500 kubikkmeter lasteromsvolum og som:

-              har fisket med garn i britisk sone og

-              har adgang til å fiske lange og brosme og

-              har fått en kvotekompensasjon av torsk nord for 62°N

Fiskeridirektoratet har foretatt forskriftsendringen.