Viktig verdenskongress mot dødsstraff

En ny rapport viser at Verdenskongressen mot dødsstraff, som ble holdt i Oslo, er nyttig for arbeidet med å avskaffe dødsstraff. - Det er viktig at kongressens innhold og resultater dokumenteres og spres. Slik bygger vi innsatsen videre, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

Norge var vertsland for den sjette Verdenskongressen mot dødsstraff i Oslo i juni i fjor. Denne uken deltok statssekretær Marit Berger Røsland på lanseringen av rapporten fra kongressen. Lanseringen fant sted i forkant av et høynivå-panel om dødsstraff i FNs menneskerettighetsråd i Genève, der Norge var med på et nordisk fellesinnlegg om dødsstraff og tortur.

Statssekretær Marit Berger Røsland deltok under lanseringen av rapporten fra Verdenskongressen mot dødsstraff i Oslo i fjor. Foto: ECPM
Statssekretær Marit Berger Røsland deltok under lanseringen av rapporten fra Verdenskongressen mot dødsstraff i Oslo i fjor. Foto: ECPM

- Verdenskongressen var en viktig milepæl for Norge og det internasjonale arbeidet mot dødsstraff. Jeg er glad for at rapporten viser at Verdenskongressen bidrar til endring. Flere land kom med positive signaler i retning avskaffelse under Verdenskongressen. Det viser at dialog nytter og at det å dele kunnskap og erfaringer på tvers av posisjoner og regioner gir resultater, sier statssekretær Berger Røsland.

Evaluering blant delegatene viser at Verdenskongressen har stor betydning for deres arbeid. I tillegg til faglig utbytte, er nettverket og den menneskelige støtten viktig.

- Fremover blir det viktig i enda større grad å engasjere parlamentarikere og lovgivende organer i arbeidet mot dødsstraff. Vi må bidra til at arenaer som Verdenskongressen forblir attraktive for våre meningsmotstandere, og at vi i vår dialog fremmer effektive alternativer til dødsstraff i straffelovgivning, sier Berger Røsland.

Norge har gjennom flere år arbeidet for at alle land avskaffer dødsstraff ved lov eller innfører stans i henrettelser og slutter seg til et internasjonalt forbud mot dødsstraff.

- Norge skal fortsette arbeidet mot dødsstraff i samarbeid med våre partnere. Den globale trenden beveger seg i retning avskaffelse av dødsstraff, selv om vi har sett noen tilbakeskritt i enkelte land, sier Berger Røsland.

Rapporten er utarbeidet av organisasjonen Ensemble contre la peine de mort (ECPM). Neste viktige milepæl blir en regional konferanse for afrikanske land i 2018, før den neste og syvende Verdenskongressen mot dødsstraff i Brussel i 2019.

Hvert tredje år siden 2001 har Verdenskongressen mot dødsstraff samlet ministre, diplomater, sivilt samfunn, internasjonale og regionale organisasjoner, jurister, akademikere og journalister fra hele verden. Verdenskongressen i Oslo 21.-23. juni 2016 samlet rundt 1500 deltakere fra over 90 land. Kongressen ble arrangert ECPM og paraplyorganisasjonen World Coalition against the Death Penalty, med støtte fra Utenriksdepartementet. 

Til toppen