Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsesjonskraftprisen for 2020

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019 som er 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.

Et stort antall kraftkommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 38,5 øre/kWh, som er langt over årets konsesjonskraftpris på kr 10,99 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2020 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 36 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 11,27 øre/kWh, vil ordningen gi vesentlige inntekter til kraftkommunene og flere fylkeskommuner neste år.

Til toppen