Vis hele kalenderen

03.02.2015

  • Kontaktkonferansen om FN og likestilling 2015

    Solveig Horne| Barne- og likestillingsdepartementet

    Statsråden deltar på kontaktkonferansen i regi av Fokus.