Invitasjon til pressen: Konvensjonen om biologisk mangfold i Mexico

Jordas bestand av pattedyr, fugler og fiskearter blir stadig mindre, og hvert år blir nye arter fullstendig utryddet.

I begynnelsen av desember reiser klima- og miljøminister Vidar Helgesen sammen med fiskeriminister Per Sandberg til Cancun i Mexico for å diskutere med mer enn 100 kollegaer fra andre land hva som kan gjøres med situasjonen.

De to skal delta på høynivådelen av partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold som pågår 2.-3. desember.

Som hovedtema for høynivådelen har Mexico valgt hvordan vi kan opprettholde naturmangfoldet innenfor fiskeri, jordbruk, skogbruk og turisme. Utgangspunktet for møtet er en vurdering av status for gjennomføring av de globale målene om naturmangfold (Aichimålene).

De siste tiårene er naturmangfoldet i verden redusert og mange økosystemer er dårligere enn før. Klimaendringene er en tilleggsbelastning. Noen økosystemer er så belastet at de ikke lenger leverer de godene som vi mennesker er avhengige av. Mangfoldet av arter og naturtyper gir oss tilgang på alt fra mat og medisiner til byggematerialer og gode opplevelser. Pollinering, flomdemping og CO2-opptak er eksempler på tjenester som naturen leverer.

Situasjonen for naturmangfoldet i Norge er på mange områder mer positiv. Men også her finnes det utfordringer. 

I forkant av møtet i Mexico vil statsråd Vidar Helgesen og embetsverket i departementet her i Oslo orientere om de viktigste spørsmålene på dagsordenen og be om innspill fra organisasjonene.

Møtet er åpent for media.

 Ved spørsmål om møtet, kontakt kommunikasjonsrådgiver Silje Vang (silje.vang@kld.dep.no). Mobil: 957 90 075

For påmelding, send e-post til: KLD.Servicetorg@kld.dep.no 

Tid: Man. 21. nov. kl 10-11.

Sted: Klima og miljødepartementet, Kongensgt 20, Oslo.

Til toppen