Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Dette innholdet er mer enn 9 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

På dagens pressekonferanse, 27. mars kl 16.00, stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet, fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet, og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, vil også være til stede. Pressekonferansen overføres på regjeringen.no.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Oppmøtetid: Kl 1545.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 2703 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1615. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonssjef Trude Larstad, 936 67 742

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff, 920 57 650.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no 


Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern