Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sårbare barn og unge

Min største bekymring har hele veien vært hvordan de strenge smitteverntiltakene slår ut for barn og unge som har det vanskelig.

Vi vet at altfor mange har det vanskelig hjemme fra før.

Og vi vet at de har det ekstra vanskelig i denne situasjonen vi er i nå.

De fleste foreldre har tatt utfordringen på strak arm, og jeg er imponert over den innsatsen mange legger ned i ungenes hjemmeskole.

For andre foreldre blir det altfor mye.

For noen barn er det kanskje spennende å være hjemme fra skole og barnehage. For andre er det motsatt.

Mange barn er nå isolert og møter ikke venner eller trygge voksne i skolen, barnehagen eller på fritidsaktiviteter. Det å kun leve hjemme med en familie som sliter, eller der ungene blir utsatt for vold og overgrep, gjør det ekstra viktig at vi klarer å hjelpe disse ungene og familiene.

For barn og unge som lever i familier som ikke klarer å følge opp ungene på en god måte, eller barn som bor i et utrygt hjem, kan ukene som ligger foran oss virke uoverkommelige. For vi vet at en del av smitteverntiltakene vil vare en god stund.

Jeg vil ikke at det skal være noen tvil: Vi gjør alt vi kan for at ingen skal stå alene i dette.

Min oppfordring er å oppsøke de ungene du er bekymret for. Noen sårbare barn er allerede i barnevernet, andre vet lærere og barnehagelærere litt om. Da er det ekstra viktig å være på alerten og heller besøke en gang for mye.

Er du bekymret for et barn, må du gjøre noe.

  • Ring og spør hvordan det går.
  • Send en melding og spør om de har gjort noe morsomt i dag.
  • Og om du har en mistanke om at noen har det vanskelig: meld fra.

Mange har fortalt meg at barn ringer ikke, de chatter. For at barn og unge skal ha flere kanaler å melde fra i, åpner Alarmtelefonen for barn og unge en egen chattjeneste fra i morgen. Den skal være åpen 24 timer i døgnet til over påske.

Ungene kan også ringe Alarmtelefonen hele døgnet, 116 111, eller sende en sms. Det kan også alle voksne gjøre.

Vi er inne i den fjerde uken med strenge smitteverntiltak.

At barn og unge har det vanskelig vil ikke stoppe når skole og barnehage åpner igjen. Konsekvensene av stengte skoler og barnehager, reduserte hjelpetilbud og stans i fritidsaktiviteter vet vi lite om.

Derfor er det viktig å kunne hjelpe barn og unge også etter at de strengeste tiltakene kan oppheves. Vi vet ikke når det skjer, men vi vet at vi må følge opp ungene.

Jeg er bekymret for hvordan dette slår ut for ungene på lang sikt. Derfor forsterker vi innsatsen.

Hensynet til sårbare barn og unge skal vektlegges tydelig når vi vurderer gradvis åpning av tjenester og tiltak for å dempe negative effekter. Derfor peker vi nå ut en gruppe av fagfolk for å sikre at sårbare barn og unge blir ivaretatt. Vi skal ha på plass kunnskap om konsekvensene av koronapandemien, og hvordan smitteverntiltakene har slått ut for disse barna. Denne gruppen skal jevnlig rapportere til meg, og den skal ha dialog med blant annet Barneombudet og frivilligheten.

Målet er å sikre at alle tjenester jobber sammen for å ivareta sårbare barn og unge. Gruppen skal vurdere tiltak for å bøte på mulige negative konsekvenser, både på kort og lengre sikt.

Vi må belage oss på at dette tar tid.

Derfor er ekstra viktig å ta godt vare på hverandre.

For dette skal vi klare sammen.