Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tiltrådte: 22.01.2019
Født: 1985

Personalia

 • Født 01.06.1985 i Arendal, Aust-Agder

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2005 - 2009, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 2009 - 2013, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 2013 - 2017, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 2017 - 2021, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 28.09.2012
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 28.09.2012 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Justiskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Justiskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 - 
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.02.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Tredje varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 06.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hornnes vgs., allmennfag 2001-2002
 • Drottningborg vgs., allmennfag økonomisk 2002-2004
 • Bachelor, juss og økonomi 2005-2012

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Evje og Hornnes kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Aust-Agder 2003-2007, 2007-2009

Offentlige verv

 • Leder Komité for utdanning og helse, Aust-Agder 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Leder i KrF fra 27. april 2019
 • 2. nestleder KrF fra 2017-2019
 • Nestleder KrFU 2005-2007, leder 2007-2010