Kulturministeren åpnet nytt kontor for kulturell og kreativ næring

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet 18. august Kulturrådets kontor for kulturell og kreativ næring i Trondheim.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen, Bodil Børset, Kulturrådet og Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge markerer nytt kontor for Kreativ Norge i Trondheim
Fra venstre: Kulturminister Linda Hofstad Helleland, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen, Bodil Børset, Kulturrådet og Margit Klingen Daams, Innovasjon Norge Foto: Simon Stjern, Kulturdepartementet

- Kreativt Norge er en ny og viktig satsing for den norske kunst- og kultursektoren. Kreativt Norge skal bidra til at norske kunstnere kan få økte inntekter fra sin kunstneriske virksomhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Kreativt Norge skal bidra til å styrke formidlingsapparatet mellom kunstnere og publikum. Det nye kontoret i Trondheim skal bistå kunstnere med markedsføring og salg gjennom å gi støtte til blant annet managere, produsenter, arrangører og gallerister. Den profesjonelle bistanden fra Kreativt Norge vil gi kunstnerne mer tid til å arbeide med kunst. 

Kulturrådets nye kontor i Trondheim er også samlokalisert med sekretariatene for statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Totalt vil ti personer jobbe ved kontoret.

 

 

Til toppen