Kurs i landbruksøkonomi

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er stor interesse for kurs i landbruksøkonomi, så stor at arrangørene Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Økonomiforbundet nå har måttet bytte lokaliteter for å få plass til alle som ønsker. Temaet for kurset på Gardermoen 21. november er "Bedre råd for bonden – grunnleggende produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi.

Det er stor interesse for kurs i landbruksøkonomi, så stor at arrangørene Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Økonomiforbundet nå har måttet bytte lokaliteter for å få plass til alle som ønsker. Temaet for kurset på Gardermoen 21. november er "Bedre råd for bonden – grunnleggende produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi".  

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Økonomiforbundet arrangerer kurs i landbruksøkonomi for regnskapsførere, gardbrukere, næringsdrivende, ansatte i landbrussektoren og alle med interesse for landbruk under overskriften: Bedre råd for bonden – grunnleggende produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om bruk av regnskapet som styringsverktøy og beslutningsstøtte. Hva må regnskapsføreren/rådgiveren ha kjennskap til for å være en god sparringspartner for bonden? Kurset tar for seg produksjonskunnskap og produksjonsøkonomi for forskjellige driftsgrener.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.