Kvinner kan sikre verdens helse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utdanning av jenter er nøkkelen til å sikre nok helsearbeidere i lav- og mellominntektsland, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under det første møtet i FNs Høynivåkommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst i Lyon i dag.

–Verdien av at vi i Norge har så mange kvinner i jobb, er faktisk verdt mer enn oljen. Jeg brukte eksempelet i dag for å vise betydningen av å få kvinner inn i arbeidslivet. Frem mot 2030 vil det globalt være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden. Derfor må vi satse på jenter og utdanning. Ikke bare vil det styrke jenters posisjon i samfunnet og bidra til den globale folkehelsen, men det vil også være en god økonomisk investering, sier Høie.

Høie er medlem i den nyopprettede høynivåkommisjonen som ledes av Frankrikes president François Hollande og Sør-Afrikas president Jacob Zuma. Kommisjonen skal være en politisk drivkraft for utdanning av flere helsearbeidere, og gi råd og anbefalinger til statsledere og internasjonale organisasjoner. På det første møtet ble de ulike landenes innspill til arbeidet diskutert. Norge mener at en av kommisjonens viktigste oppgaver er å få til universell helsedekning. Dette innebærer at alle får tilgang til grunnleggende helsetjenester. For å få til dette må det utdannes sykepleiere og leger som kan møte hele befolkningens grunnleggende helsebehov, fremfor å utdanne spesialister.

–De rike landene må bidra til at lav- og mellominntektslandene klarer å beholde helsearbeiderne de utdanner i eget land. Migrasjon av helsepersonell gjør at for eksempel europeiske land bruker mye av helsepersonellet afrikanske land utdanner. Rike land er faktisk en stor trussel mot helsesystemene i utviklingsland. Norge alene vil ha behov for 100.000 flere helsearbeidere i 2030. Men det er ikke riktig at vi skal møte eget behov ved å rekruttere fra land som trenger personellet enda mer. På møtet i dag sa jeg at vi vil drive vår helsetjeneste slik at vi ikke blir en belastning for andre land, sier Høie.  

Neste gang kommisjonen møtes vil være i forbindelse med høynivåuken under FNs Generalforsamling i høst, hvor kommisjonens rapport skal lanseres.

Les mer om kommisjonens arbeid på departementets nettsider

Les mer på WHOs nettsider