Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 353 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Om tollvern, overføringer og bedre inntekter for heltidsbønder