Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 405 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Omplassering av dyr