Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 405 fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Omplassering av dyr