Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 860 fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Utbetalt frakttilskudd i 1990-2014

Til toppen