Landbruks- og matminister Borch på Stortinget

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sandra Broch er til stede på Stortinget under Trontalen og tiltredelseserklæringen.