Landbruks- og matministeren fikk orientering om Villsvinprosjektet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch fikk i dag en orientering om det grunneierinitierte Villsvinprosjektet av representanter fra Norges Bondelag og NORSKOG.

Representanter fra Norges Bondelag og NORSKOG ga i dag statsråden en orientering om status og videre planer for Villsvinprosjektet. Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av Handlingsplanen mot villsvin 2020-2024.

- Dette var en nyttig og interessant orientering. Villsvin er en fremmed art som jeg ønsker færrest mulig av i norsk fauna, ikke minst for å hindre utbrudd av den alvorlige svinesjukdommen afrikansk svinepest som herjer i Europa, og dette prosjektet bidrar til mer effektiv jakt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Hovedformålet med prosjektet er, med utgangspunkt i etablerte elgvald, bidra til grunneiersamarbeid og -organisering slik at villsvin kan jaktes effektivt over store områder – men andre aktiviteter for bl.a. informasjons- og kompetanseformidling inngår også. Prosjektet ble initiert i 2019 av Norges Bondelag, NORSKOG, Glommen Mjøsen Skog SA og Utmarksforvaltningen AS, senere har også Viken Skog SA kommet med. Prosjektet er i hovedsak finansiert med midler over jordbruksavtalen og med bidrag fra fylkeskommuner og kommuner.

- Jeg er glad for å høre at grunneierorganisasjonene innen jord- og skogbruk er godt samkjørte og enige om viktigheten av å begrense villsvin i Norge.  Samtidig registrerer jeg at villsvin stadig oftere dukker opp på nye steder og at utbredelsen øker, noe som er bekymringsfullt, sier Borch.

- Prosjektet, involverte grunneiere og jegere fortjener honnør for den formidable innsatsen de legger ned for å holde villsvinbestanden mest mulig i sjakk. Dette er en svært krevende oppgave, som vi ikke kan greie uten oppslutning av grunneiere og ivrige jegere. Jeg følger villsvinsituasjonen tett og vil vurdere behov for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin hvis det blir nødvendig, avslutter landbruks- og matminister Sandra Borch.