Landbruks- og matministeren holder åpningsinnlegg på Genressursseminar NIBIO

Sted: Digitalt

Landbruks- og matminister Sandra Borch holder åpningsinnlegg på Genressursseminar NIBIO Vitenparken.