Landbruks- og matministeren i Dialogforum for Skog- og trenæringen

Sted: R6

Landbruks- og matminister Sandra Borch deltar i Dialogforum for Skog- og trenæringen.