Landbruks- og matministeren til Konferanse om beitebasert matproduksjon

Sted: Park Inn Radisson Oslo Airport Hotell West, Gardermoen

Landbruks- og matminister Sandra Borch holder innlegg på konferanse om beitebasert matproduksjon. Arr: Norsk Bonde- og Småbrukarlag.